Kdo jsem

Narodil jsem se v Praze v roce 1978. Studoval jsem religionistiku a filosofii na Univerzitě Pardubice a na Filosofické fakultě v Praze. Jsem psychoterapeutem v hypnotické a nehypnotické komunikační strategii, se zaměřením na systemické léčebné postupy.

Vedle své praxe, jsem vedl krizový tým Fokusu o. s. v Praze, poskytující své služby lidem, kteří trpí psychotickým onemocněním. (2010 - 2011). Krizové intervenci se dále věnuji jako intervizor na lince bezpečí. ( www.linkabezpeci.cz )

Byl jsem přizván ke spolupráci jako odborný konzultant ve výzkumu fenoménu „Psychopatologie v náboženstvích“ při Filosofické fakultě UK pod vedením Jiřího Motla Ph.D. (2010 – 2011).

Svou praxi provozuji v Máchově ulici č. 21 , Vinohrady, Praha 2. Provoz v nemocnici na Bulovce v anesteziologické ambulanci centra bolesti je dočasně omezen, konzultace poskytuji na skype.

Spolu s Kamilem Bouškou a Adamem Borzičem jsem zakladatelem experimentální básnické skupiny fantasia.

Mgr. Petr Řehák | Tel: 739 408 123 | E-mail: prehak@hypnoza-praha.cz | www.hypnoza-praha.cz