Hypnóza

Jakkoli je hypnóza ve vágním povědomí stav podobný spánku, je především projevem stavu zvýšené pozornosti. Jedná se o stav, který zná důvěrně každý z nás. Kdykoli zaujatě posloucháte vaši oblíbenou hudbu nebo zrovna sledujete napínavý film. Někteří ho prožívají při četbě. Při milování. Nebo i při nepříjemných zážitcích. Smutek před pohřbem blízkého člověka. Intenzivní ale pasivní nuda. Nečinnost před televizní obrazovkou, nebo monitorem. Zkrátka při činnostech, které se prožívají naplno, a svou intenzitou vedou ke změněnému stavu vědomí nebo-li transu.

Jedním z projevů transu je hypnotický stav, ve kterém může člověk objevit dovednosti, o kterých dosud nevěděl. A tady začíná to, co se nazývá slovem psychoterapie.

Nezbytnou součástí hypnoterapie je práce s metaforou a symboly. Klient se učí zacházet s jazykem, protože jazykem spoluvytváří svět bezprostředně kolem sebe.

Cílem dobře provedené hypnoterapie je vybavit klienta dovedností otevřené komunikace, prostřednictvím které se může nejen léčit, ale především uzdravit. Nástrojů a technik na řešení existuje celá škála, všechny lze shrnout pod jediné pravidlo: Nelze nekomunikovat.


Vedlejším účinkem hypnoterapie je jednání zbavené negativního napětí a osvobození od všech iluzí, což přináší pocit radosti z toho, že život je přes všechny obtíže, které se nedají přežít, zdarma.
Další informace, články o hypnóze:

Hypnóza aneb obavy z obav

Mgr. Petr Řehák | Tel: 739 408 123 | E-mail: prehak@hypnoza-praha.cz | www.hypnoza-praha.cz