Jak pracuji

Využívám hypnózy v terapeutickém rozhovoru v individuální a párové terapii a umožňuji klientům v dialogu rozpohybovat to, co považují ve svém životě za statické nebo za neživotné.

Pomáhám lidem, kteří se cítí ohroženi depresemi, somatickými poruchami, nemocemi spánku, bolestmi, trémou, úzkostmi spojenými s fobiemi a poruchami souvisejícími s příjmem potravy, v opačném případě s obezitou.

Lidem, jimž se souvisle nebo periodicky opakuje v jejich životě problém, odstraňuji příznaky jejich nerovnováhy. V bezpečí terapeutického prostoru necháváme společně vystoupit ta řešení, která jindy bývají překryta neprobuzenou myslí, neboť jsou to právě mentální návyky, břemena konvence, role, osobní vztahy, která vytvářejí bezprostřední vesmír každého člověka.

Umím zprostředkovat uzdravení lidem, kteří se chtějí léčit.

Mgr. Petr Řehák | Tel: 739 408 123 | E-mail: prehak@hypnoza-praha.cz | www.hypnoza-praha.cz